Nauka matematyki przez zabawę

Nauka matematyki przez zabawę

Najmilsza i najlepsza forma wprowadzania nauki ścisłej do życia dziecka to nauka matematyki przez zabawę. Zabawy z liczbami dla dzieci doskonale sprawdzają się podczas wakacji, nad morzem i nie tylko.

image

Nauka w formie zabawy nad morzem mobilizuje i motywuje do nauki i pracy. Dziecko nie tylko uczy się, ale także doskonale bawi na świeżym powietrzu i wśród przyrody.

Gry i zabawy matematyczne

Nauka matematyki przez zabawę nad morzem (albo w lesie, nad jeziorem czy rzeką) stymuluje rozwój zmysłu wzroku, dotyku, słuchu, usprawnia motorykę małą, stymuluje rozwój mowy, pamięć i rozwija wyobraźnię. Gry i zabawy matematyczne kształtują pojęcie liczby, doskonalą technikę liczenia oraz wyobraźnię geometryczną. Nauka matematyki przez zabawę mobilizuje do wysiłku umysłowego, skupienia uwagi, rozwija pomysłowość i komunikatywność, uczy współpracy.

Matematyka w zabawie

W naturalnej przestrzeni i dzięki formie zabawy dziecko łatwiej mobilizuje się do nauki i aktywności. Stopień trudności zadań należy dostosować do możliwości i wieku dziecka. Przykładowe zadania rozwijają umiejętności rozpoznawania i zapisywania cyfr i liter, a także zachęcają do rozwiązywania matematycznych zagadek i wykonywania podstawowych obliczeń. Wspólne zabawy integrują rodzica z dzieckiem. Rozwiązywanie zadań ma sprawiać dziecku przyjemność, dlatego też zadania matematyczne przygotowane są do zabaw w przyjemnym otoczeniu, takim jak plaża, las, park czy plac zabaw.

Poznawanie figur geometrycznych

Jaki to kształt

Zaproponuj dziecku zabawę: „Jaki kształt ma piasek?”. Zabawa polega na napełnianiu piaskiem naczyń o różnym kształcie i pojemności (mogą być butelki, słoiki). A teraz zastanówcie się, jaki kształt ma woda. Rozlewajcie wodę do naczyń o różnym kształcie i wielkości.

W tych ćwiczeniach dziecko uświadamia sobie, co oznaczają figury przestrzenne.

Kreatywne zabawy z geometrią

Podczas spaceru zaproponuj układanie różnych figur geometrycznych (kwadrat, prostokąt, trójkąt, romb, trapez, itp.) z patyczków, kamieni, muszelek.

Możecie także spróbować takiej gry: układajcie figury geometryczne za pomocą patyczków (kamyków, muszli, szyszek) we dwie, trzy osoby. Każda z osób układa kolejny patyczek, dostosowując go do kształtu figury. Osoba, której brakuje już miejsca na jej patyczek, odpada z rywalizacji. Wcześniej można narysować na piasku kształty figur różnej wielkości.

W wersji trudniejszej nie rysujemy kształtu figury na piasku. Dziecko ma za zadanie samo z pamięci odtworzyć kształt.

Można też układać kształty różnych przedmiotów, np. dom, ryba, kwiat oraz inne kształty wymyślone przez dziecko. Ćwiczenie to można wykonać z zastosowaniem jednocześnie różnych elementów (patyków, kamieni itp.).

Rysowanie patykiem

Spróbujcie rysowania patyczkiem lub palcem na piasku różnych figur geometrycznych. Możecie robić to na zmianę: dziecko proponuje figurę, a rodzic rysuje, a potem zamiana.

Naturalne mozaiki

A teraz inna zabawa – jedno z was rysuje na piasku figurę geometryczną i nazywa ją (koło, trójkąt, kwadrat). Następnie wypełnijcie kształt kamykami, muszlami i innymi elementami.

Wyszukiwanie kształtów

Teraz pora na wyszukiwanie z otoczenia przedmiotów mających różne kształty, np. prostokąta, koła, trójkąta. Jaki kształt ma żagiel? A jaki kocyk?

Arytmetyka – nauka liczenia w zabawie

Segregowanie elementów

Poszukajcie różnych elementów znajdujących się nad morzem, takich jak muszelki, kamyki, patyczki. Posegregujcie je według określonego kryterium (tzn. kamyki do kamyków, muszle do muszli). Policzcie zebrane elementy i zsumujcie je. Np. 10 muszli + 7 patyczków + 5 kamyków = 22 elementy.

W innej wersji ćwiczenia liczymy przedmioty i układamy je od największej liczby do najmniejszej.

Ćwiczenie można poszerzać o inne elementy znajdujące się nad morzem lub znalezione według pomysłu dziecka.

Liczenie fal morskich

Liczymy na zmianę (dziecko-rodzic) fale morskie. Staramy się doliczyć jak najwięcej, biorąc pod uwagę wiek i możliwości dziecka. Wykorzystujemy tu elementy terapii widzenia – podczas tych zajęć dziecko patrzy blisko i daleko, zgodnie z ruchem fal morskich, co stymuluje i ćwiczy wzrok.

Zbieranie i zbiory

Dziecko ma za zadanie zebranie odpowiedniej liczby przedmiotów np. 10 kamyków, 15 listków, itp. Druga część zadania polega na rozróżnianiu, czego jest więcej, czego mniej, a czego równo. Pomiędzy poszczególnymi zbiorami możemy rysować na piasku znaki “>” “<” “=”
W drugiej wersji ćwiczenia, jeśli dzieci jest więcej, prosimy o zebranie odpowiedniej liczby przedmiotów, np. 8 muszelek, 6 kamyków. Kto jako pierwszy prawidłowo zbierze odpowiednią liczbę zadanych przedmiotów, wygrywa.

Na piasku pisane

Pisanie na piasku przykładowych zadań arytmetycznych, np. 5+6=11. Takie przykłady mogą pisać sobie wzajemnie rodzic i dziecko. Uwzględniamy w tym ćwiczeniu wiek i możliwości dziecka.

Inne zabawy edukacyjne nad morzem

  • Pisanie patykiem lub palcem na piasku liter oraz cyfr zadanych przez rodzica.
  • Pisanie przez dziecko patyczkiem różnych wyrazów podanych przez rodzica. To może być imię dziecka albo nazwy przedmiotów, które są w zasięgu wzroku.
  • Nasłuchiwanie odgłosów przyrody (ptaków, znajdujących się w pobliżu ludzi), innych dźwięków, (np. motorówki, lecącego samolotu) i zapisywanie na piasku ich nazw na zmianę z rodzicem. Kto jako ostatni usłyszy i zapisze nazwę dźwięku, wygrywa.

Fot. Shutterstock