Elementarze: Nauka pisania. Ćwiczenia grafomotoryczne oraz Nauka czytania metodą sylabową

Autor: Redakcja „Świerszczyka”, 2022-09-29

Nowości od wydawnictwa Bookolika! „Elementarz. Nauka pisania. Ćwiczenia grafomotoryczne” to książka, która ma przygotować Twoje dziecko do poczynienia pierwszych kroków w kierunku pisania swoich pierwszych cyfr, liter, a także słów. „Elementarz. Nauka czytania metodą sylabową” uczy czytać bazując na metodzie sylabowej. To zdecydowanie najlepsza pozycja dla tych dzieci, które chcą poczynić swoje pierwsze kroki w nauce czytania, składania liter w wyrazy, a te kolejno w zdania.

okładka.jpg

„Elementarz. Nauka pisania. Ćwiczenia grafomotoryczne”

Elementarz zawiera kilkanaście stron ćwiczeń grafomotorycznych (usprawniających pracę ręki), ćwiczenia uczące stopniowo pisania wszystkich liter alfabetu polskiego, łączenia poszczególnych liter, sylab, pisania wyrazów i zapisywania całych zdań.

Elementarz Nauka pisania 1 — kopia.jpg

Całościowe podejście do grafomotoryki w jednej książce to wspaniałe kompendium Twojego dziecka.

Elementarz Nauka pisania 2.jpg

 

Dlaczego warto skorzystać z tej książki?                                                                           

  • Treść i metodologia zgodna z podstawą programową MEN.
  • Ćwiczenia na koncentrację uwagi i koordynację pracy oka i ręki.
  • Stopniowe nauka pisania liter podzielona na etapy, pozwalające naturalnie zapamiętać prawidłową kolejność pisania litery.
  • Przykłady pokazujące użycie litery na początku, w połowie i na końcu wyrazu.
  • Ćwiczenia utrwalające zdobyte umiejętności i doskonalące sprawność pisania.

Elementarz Nauka pisania 4.jpg

„Elementarz. Nauka pisania. Ćwiczenia grafomotoryczne”

Dla kogo: 6+

Wydawnictwo: BOOKOLIKA

Do kupienia: TU

 

4.png

„Elementarz. Nauka czytania metodą sylabową”

Książka przygotowana do nauki liter i czytania przy użyciu metody sylabowej rekomendowanej przez MEN. Dziecko uczy się rozpoznawać poszczególne litery, łączy je w sylaby i odczytuje słowa z nich powstające. Od prostych wyrazów jednosylabowych stopniowo podwyższany jest stopień trudności. W każdym wyrazie wielosylabowym dla ułatwienia nauki sylaby zaznaczane są kolorami.  

Elementarz metoda sylabowa 2.png

Wprowadzeniu kolejnej litery towarzyszy zabawna rymowanka, która utrwala wyrazy i motywuje do stopniowej nauki. Humor rymowanek ułatwia dziecku zdobywanie nowej umiejętności i utrzymanie zainteresowania kolejnymi etapami nauki. 

Elementarz metoda sylabowa 4.png

Dodatkowo w elementarzu pojawiają się ćwiczenia zaznajamiające czytelnika z pismem pisanym.

Elementarz metoda sylabowa 1.png                                                     

Dlaczego warto skorzystać z tej książki?                                                                                     

  • Treść i metodologia zgodna z podstawą programową MEN.
  • Układ graficzny wyrazów ułatwiający koncentrację uwagi.
  • Zabawne rymowanki do czytania dające satysfakcję z podjętego wysiłku.
  • Przykłady pokazujące użycie litery na początku, w połowie i na końcu wyrazu.
  • Ćwiczenia utrwalające zdobyte umiejętności i doskonalące sprawność czytania. 

 

„Elementarz. Nauka czytania metodą sylabową”

Dla kogo: 6+

Wydawnictwo: BOOKOLIKA

Do kupienia: TU

 

*opisy pochodzą od wydawcy

Książki objęte patronatem magazynu Świerszczyk!

Polecamy!