Poznaj Ukryte światy owoc konkursu literackiego popisz się talentem 2017
Fragmenty scenariuszy zajęć.
Aby mieć dostęp do pełnej wersji musisz się zalogować !

„A to Polska właśnie… Śladami historii”
(Świerszczyk nr 21/2008)

Przewidywane osiągnięcia ucznia:
• podaje nazwy stolic Polski w układzie chronologicznym,
• wskazuje na mapie omawiane miasta i inne miejsca w Polsce,
• odnajduje w opowiadaniu fragmenty tekstu, które są odpowiedziami na pytania,
• rozumie, czym jest patriotyzm,
• poszukuje w różnych źródłach informacji na podany temat.
(…)

II. Gniezno – pierwsza stolica Polski.
   Praca z tekstem opowiadania „Problem z królem” z działu „Z pamiętnika pewnego Świerszczyka” („Świerszczyk” s. 6–9).
• Nauczyciel czyta opowiadanie.
• Uczniowie wykonują polecenia i odpowiadają na pytania pod tekstem: Spróbuj zrobić gwiazdę – na rękach albo z papieru. Wymyśl rym do słowa „stolica”. A ty o co zapytasz króla, gdy go spotkasz? Czy wiesz, o co Świerszczyk poprosił króla? A ty o co poprosisz?
• Wywiad z królem w parach – uczniowie w parach wchodzą w role Świerszczyka i króla i prowadzą rozmowę inspirowaną opowiadaniem, np.
Świerszczyk: Co to jest stolica?
Król: To miasto, w którym mieszka osoba rządząca państwem, dawniej król, teraz prezydent.
    Wzbogacamy naszą wiedzę – praca w grupach.
• Uczniowie kontynuują pracę w czterech zespołach, każda drużyna losuje kartkę z jednym wyrazem i, korzystając z różnych materiałów informacyjnych, wyjaśnia jego znaczenie, np.:
gniazdo – dom z gałęzi, traw, gliny, w którym ptaki lub inne zwierzęta wychowują swoje potomstwo;
gwiazda – ciało niebieskie widoczne jako punkt świetlny na ciemnym niebie lub przedmiot, figura o wielu ramionach albo sławny, podziwiany człowiek;
stolica – główne miasto w państwie, miasto, w którym znajduje się siedziba rządu;
król – człowiek, który sprawuje najwyższą władzę w danym kraju; jest to zwykle syn lub wnuk króla, rządy w państwie są przekazywane najczęściej królewskim potomkom.


„Ziemi lżej, gdy śmieci mniej” (scenariusz zajęć dla klasy II)
(Świerszczyk nr 18/2008)

Przewidywane osiągnięcia ucznia:
• podaje przyczyny powstawania odpadów,
• różnicuje i segreguje śmieci,
• wyjaśnia pojęcia: surówce wtórne, recykling, segregacja odpadów,
• prezentuje aktywną postawę wobec ochrony środowiska,
• współpracuje w grupie, realizując zadania związane z ekologią.
(…)

    Wprowadzenie do tematu zajęć.
• Słuchanie piosenki „Świat woła o pomoc” (CD „Już w szkole” kl. 2, sem. 2).
• Omówienie historyjki obrazkowej „Czarownica Irenka” („Świerszczyk” s. 2): Co zrobiła Irenka? Dlaczego Irenka razem  z dziewczynką posprzątały teren?
(…)

    „Gdzie z tymi śmieciami?” – zabawa przygotowująca do segregowania odpadów.
Uczniowie segregują zgromadzone w klasie śmieci i wrzucają je do kartonowych pudeł: plastik (pudło żółte), kolorowe szkło (zielone), papier (niebieskie), metal (czerwone).


„Strach ma wielkie oczy”
(Świerszczyk nr 20/2008)

Przewidywane osiągnięcia ucznia:
• wypowiada się na podany temat, odwołując się do tekstu i własnych doświadczeń,
• mówi o swoich lękach i podaje przykłady radzenia sobie ze strachem,
• objaśnia związki frazeologiczne związane z wyrazem strach,
• tworzy plastyczną wizję straszydeł,
• twórczo bawi się, biega, skacze, tworzy sekwencje ruchów.
(…)

    Co nas straszy w 20. numerze „Świerszczyka”? – przeglądanie pisma.
• Wybranie sekretarza za pomocą wyliczanki:

Siedzi baba na cmentarzu,
trzyma nogi w kałamarzu;
przyszedł duch, babę buch,
baba fik, a duch – znikł!

• „Wyliczony” uczeń zapisuje na tablicy nazwy postaci podane przez pozostałych uczniów, np. duch, kikimora, dytko, licho, dusiołek, południca, mamuna, utopiec, upiór, pająki, straszydła, smoki, diabeł, bezgłowy jeździec, czarownice, nietoperze.

    „Straszna galeria” – wykonanie dekoracji.
• Plastyczne przedstawienie polskich straszydeł.
Uczniowie losują z „koszyka wiedzy” karteczki z opisami straszydeł („Świerszczyk” s. 10–11) i rysują je pastelami na kartkach wyciętych w kształcie okien.
• Nauczyciel czyta głośno charakterystyki straszydeł, a uczniowie prezentują swoje rysunki i sprawdzają dokładność wykonania prac i ich zgodność z opisem.
• Porównanie prac z wizją ilustratora w „Świerszczyku”.
• Wykonanie makiety zamczyska z kartonów (spiętrzenie ich i naklejenie okien-rysunków) lub naklejenie prac na szarym papierze z rysunkiem murów (p. zdjęcia niżej).
• Ozdobienie „Strasznej galerii” pająkami z bibuły wykonanymi przez chętne dzieci zgodnie z instrukcją w „Kolorowych zabawach” („Świerszczyk” s. 24).
 

viagra super force